بازدید اعضای کمیسیون طبقه بندی شرکت از زون های آبرسانی اردبیل

اعضای کمیسیون طبقه بندی شرکت آب منطقه ای اردبیل از جمله مدیر قراردادها و مدیر طرحهای توسعه شرکت آب منطقه ای از زون های یک، دو و سه بازدید کردند.

نماینده مجری طرح آبرسانی اردبیل در این بازدید گفت: زون های دو و سه آماده افتتاح است و زون یک به سبب وجود معارض چندماه دیگر که زودتر از برنامه زمانبندی صورت گرفته، آماده افتتاح خواهد شد.

دکتر تورج مهدی زاده افزود: عملیات اجرایی پروژه عظیم و پیچیده زون بندی شهر اردبیل مشتمل بر سه زون مختلف برای تفکیک انشعابات آبرسانی ذیل مجموعه توزیع، با هدف تامین فشار مناسب در ارتفاع و کدهای مختلف سطح شهر است.

وی اظهار داشت: البته برای افق ۱۴۱۰، زون چهار آبرسانی اردبیل نیز برای کدهای بالاتر و شهرک های جدیدالتاسیس در دست طراحی و ترسیم نقشه های اولیه است .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات