قطع آب کشاورزی کانال راست سنگر به مدت 48 ساعت

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان از قطع آب کشاورزی کانال راست سد سنگر رشت از صبح روز چهارشنبه 25 تیر ماه سال جاری به مدت 48 ساعت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان، مرتضی میرزایی معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان با اشاره به آبگذاری مجدد کانال چپ سنگر از صبح روز چهارشنبه 25 تیرماه گفت : با توجه پایش شرایط جوی و براساس مصوبات کمیته منابع و مصارف آب استان؛ آب کشاورزی کانال راست سنگر که تأمین آب اراضی شالیزاری های مناطق شرق استان گیلان را پوشش می‌دهد از صبح روز چهارشنبه 25 تیر ماه سال جاری به مدت 48 ساعت قطع  و مجددا از صبح روز جمعه 27 تیرماه، آبگذاری می گردد .

وی در خصوص وضعیت ذخیره  سد سفید رود افزود: حجم مخزن سد سفید رود در بیست وچهارم تیر ماه سال جاری  521 میلیون متر مکعب با متوسط دبی ورودی 21 و متوسط دبی خروجی 156 متر مکعب بر ثانیه می باشد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گیلان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گیلان

    شركت آب منطقه‌ای گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات