مطالبات نظام مهندسی از استانداری سمنان

مطالبات نظام مهندسی از استانداری سمنان


در جلسه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان با معاون امور عمرانی استاندری و مدیرکل دفتر فنی استاندری درباره مقدمات تشکیل جلسه هیات چهار نفره و تعیین تکلیف تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ بحث و بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، مهندسی محمدرضا خسروی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان با دکتر فخری معاون امور عمرانی استاندری و مهندس ترکمان مدیرکل دفتر فنی استاندری دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه درباره مقدمات تشکیل جلسه هیات چهار نفره و تعیین تکلیف تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ بحث و بررسی شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات