مصوبه هیات مدیره سازمان در خصوص شرایط ثبت طراحی توسط مهندسان عضو دفاتر

مصوبه هیات مدیره سازمان در خصوص شرایط ثبت طراحی توسط مهندسان عضو دفاتر

با توجه به مصوبه جلسه هشتاد و ششم هیات مدیره محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز،مقرر گردید در خصوص پروانه های دفاتر طراحی پس از صدور پروانه و امضا توسط ریاست سازمان امکان ثبت طراحی توسط مهندسان عضو دفتر پس از تایید الکترونیکی و فیزیکی مسوول دفتر مقدور باشد.


این مصوبه تا مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ قابل اجرا خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات