مرحله مصاحبه حضوری آزمون استخدامی سازمان عصر یکشنبه ۲۹تیر ماه برگزار شد.

مرحله مصاحبه حضوری آزمون استخدامی سازمان عصر یکشنبه ۲۹تیر ماه برگزار شد.

«مرحله مصاحبه حضوری آزمون استخدامی سازمان، عصر یکشنبه بیست و نهم تیرماه برگزار شد»

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات