استفاده از روش های هوشمند و الکترونیک درحوزه فعالیت های سازمان

استفاده از روش های هوشمند و الکترونیک درحوزه فعالیت های سازمان

استفاده از روش های هوشمند و الکترونیک درحوزه فعالیت های سازمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد،عباس یوسف زاده در حاشیه بازدید بتول گندمی رئیس کمیسون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد از سازمان زمین و مسکن افزود: این سازمان در سه حوزه اصلی فعالیت دارد،که یکی از این سه حوزه موضوع تملک است .
وی اضافه کرد: حوزه تملک، محدوده ها و یا محورهای هدف را هماهنگ و برنامه ریزی می کند و با این اقدامات تملک های مورد نیاز انجام می شود.
وی تصریح کرد: حوزه بعدی،استحصال املاک است که به نوعی درآمدهاو دارایی های شهرداری را تشکیل می دهد، این حوزه املاک واقع در محدوده و حریم شهر را شناسایی و آنها را استحصال می کند.
وی با بیان این که حوزه استحصال دو هدف را در دستور کاردارد اظهارکرد: یکی از اهداف ایجاد درآمد و دیگری استحصال اراضی برای اجرای زیرساخت های مورد نیاز خدماتی ویا بازگشایی مسیر است.
یوسف زاده ادامه داد: حوزه سوم نیزشامل ارزیابی ها و کارشناسی ها و موضوعات مرتبط با بند «و» و سایر مسائل مرتبط با حوزه مالی است که سازمان باید به آن ورود پیدا کرده و آن را عملیاتی کند.
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد افزود: در اجرای وظایف،نبودهماهنگی بین بخشی کارها را قدری سخت می کند،به عنوان مثال برخی حوزه ها برای تملک یک سری اقداماتی را انجام می دهند و درزمان انجام صلح برای رعایت نشدن برخی موارد قانونی کار دچار مشکل می شود که این موضوع باید مورد توجه قرارگیرد.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات