صدور 409 پروانه ساخت در چهارماهه نخست سالجاری

صدور 409 پروانه ساخت در چهارماهه نخست سالجاری

به گزارش روابط عمومی معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قزوین حمید ضیائی با بیان خبر فوق افزود : بیش ترین تعداد پروانه های صادر شده در این مدت متعلق به منطقه دو با 158 پروانه است و پس آن  شهرداری منطقه سه با 153 پروانه و منطقه یک با 98 پروانه به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار گرفته اند .

وی با اشاره به رشد 23 درصدی دستور تهیه نقشه های صادر شده در مناطق سه گانه شهرداری قزوین گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری پانصد و73 مورد دستور تهیه نقشه صادر شده است که بیش ترین میزان با عدد 219 متعلق به شهرداری منطقه سه است و شهرداری منطقه دو با عدد 196 در جایگاه دوم و شهرداری منطقه یک با عدد 158در جایگاه سوم قرار دارد .

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین سپس به رشد متراژ پروانه های صادر شده در تیرماه سالجاری اشاره کرد و افزود :با توجه به بررسی های صورت گرفته متراژ پروانه های صادرشده در تیرماه سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 45 درصدی برخوردار بوده است .

ضیائی تاکید کرد : بیش ترین متراژ پروانه های صادرشده درچهارماهه نخست سالجاری هم بابیش از  168 میلیون و 800 مترمربع  به واحدهای مسکونی تعلق داشته و پس از آن واحدهای تجاری با بیش از 4میلیون 392مترمربع و واحدهای اداری با بیش از 2میلیون و498 متر مربع قرار گرفته اند که در این بخش نیز شاهد افزایش 24 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم .

این مقام مسوول در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین سپس به تعداد پایان کارهای صادره شده در مدت چهارماهه نخست سال 99 اشاره کرد و افزود: در مدت چهارماهه نخست سال تعداد 361 پایان کار از سوی مناطق سه گانه شهرداری قزوین صادرشده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بیانگر رشد 3 درصدی است.

ضیائی درپایان با تاکید بر افزایش سه ونیم درصدی افزایش استعلامات اخذ شده از شهرداری مناطق در چهار ماهه نخست سال 99 افزود : در مدت چهار ماهه نخست سال جاری تعداد  5هزار و778 صادر شده است که بیش ترین استعلام با عدد 2هزار و 202 مورد ازسوی شهرداری منطقه سه صادر شده است و شهرداری منطقه دو با دو هزار و 2مورد در رتبه دوم و شهرداری منطقه یک با عدد یک هزارو 874در رتبه سوم قرار گرفته است .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات