زیرسازی خیابان داودی و آماده سازی جهت لکه گیری آسفالت توسط شهرداری خرمشهر

زیرسازی خیابان داودی و آماده سازی جهت لکه گیری آسفالت توسط شهرداری خرمشهر

زیرسازی خیابان داودی و آماده سازی جهت لکه گیری آسفالت توسط شهرداری خرمشهر

عملیات اجرایی زیرسازی و آماده سازی خیابان داودی ....

سه شنبه ٧ مرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات