اجرای طرح تفصیلی پایتخت از سال آینده

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از اجرای طرح تفصیلی پایتخت در سال آینده خبر داد.

هیربد معصومی با بیان اینکه طرح تفصیلی پایتخت آخرین مراحل تصویب در شورای اسلامی شهر تهران را می‌گذراند، گفت: این طرح از سال آینده اجرا می‌شود.

به گفته معصومی، جزئیات طرح تفصیلی تهران که سندی راهبردی برای پایتخت محسوب می‌شود، در دست بررسی نهایی در شورای شهر است و به زودی این طرح برای اجرا آماده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه از سال آینده با اجرای طرح تفصیلی تهران بر اساس یک سند توسعه اداره می‌شود، گفت: در طرح تفصیلی تکلیف همه امور روشن است و حتی در صورت نیاز طرح‌های موضعی نیز برای بخش‌های مختلف شهر مطالعه می‌شود.

معصومی همچنین با اشاره به تهیه اسناد محلات اظهار کرد: براساس این طرح نیز از اعمال رفتار سلیقه‌ای محلات جلوگیری می‌شود.

به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این زمینه، ۷۰ طرح منظر شهری در حال تهیه است.

منبع:دنیای اقتصاد

    نظرات