پايتخت از پيشگامان كاهش تلفات و نوسازي شبكه توزيع ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ؛ مديرعامل اين شركت در خصوص شرايط فعلي شبكه برق پايتخت گفت: عليرغم افزايش سالانه در تعداد مشتركان، با برنامه ريزي هاي انجام شده، اجراي طرح هاي متعدد فني به منظور بهسازي شبكه و تعديل بار مصرف و همكاري قابل توجه مشتركان، شبكه برق پايتخت در حال حاضر در شرايط پايدار قرار دارد.
حسين صبوري، كاهش چشمگير تلفات انرژي را از دلايل پراهميت افزايش پايداري شبكه برق تهران بزرگ دانست و گفت: اين شركت علاوه بر اجراي برنامه هاي تعمير و نگهداري طبق زمان بندي تعيين شده به منظور شناسايي نقاط معيوب و رفع عيب، اقدامات گسترده اي را در راستاي بهبود ضرايب مهندسي و فني همچون حذف شبكه هاي هوايي سيمي قديمي و جايگزيني با كابل هاي خودنگهدار، اجرايي كرده است كه در نتيجه اين اقدامات، شبكه برق تهران بزرگ در حال حاضر در زمره بهترين هاي كشور قرار دارد.
صبوري تاكيد كرد: به شكل طبيعي با افزايش دماي هوا و بار مصرف، ميزان آسيب به تجهيزات فني شبكه به شكل روزانه افزايش مي يابد كه ممكن است گاه در ساعات پيك بار منجر به بروز خاموشي هاي پراكنده شود اما با تلاش كارشناسان و نيروهاي عملياتي، خاموشي هاي رخ داده به سرعت، رفع و تجهيزات آسيب ديده در كوتاه ترين زمان با تجهيزات جديد جايگزين خواهد شد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ضمن قدرداني از مشتركان فهيم تهراني از پايتخت نشينان درخواست كرد با همكاري خود و عدم استفاده از وسايل برقي پرمصرف، خدمت رساني مناسب به تمامي شهروندان را تسهيل كنند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات