لزوم نگاه بلندمدت در نظام بودجه ریزی

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای تهران بر لزوم نگاه بلندمدت در نظام بودجه ریزی شرکت به منظور افزایش بهره وری تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "رضا مومنی" در هفتمین جلسه کمیته ساختار و فن آوری های مدیریتی با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: در حال حاضر بودجه ریزی شرکت به صورت سالانه صورت می گیرد؛ اما با توجه به دستورالعمل های ابلاغی نظام بودجه ریزی باید از حالت سنتی و سالانه خارج شده و نگاه بلند مدت حاکم شود.

وی افزود: در نظام بودجه ریزی شرکت باید یک دورنما داشته باشیم و هر واحد متناسب با فعالیت های خود برنامه چندساله داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه واحدها برای بلندمدت باید مشخص شده و هرسال متناسب با برنامه و اولویت ها بودجه لازم مشخص شود؛ چراکه این کار بهره وری در سیستم را افزایش می دهد.

همچنین "علیرضا سنجری نیا" مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت در این جلسه گفت: افزایش بهره وری یکی از تکالیف قانونی است که برنامه های مختلفی در این راستا تدوین شده است.

وی با اشاره به افزایش بهره وری در سیستم تاسیساتی و برقی شرکت گفت: با توجه به ابلاغ دولت به دستگاه های اجرایی مبنی بر تامین ۲۰ درصد برق مصرفی از طریق انرژی های تجدیدپذیر، با تحقق این موضوع علاوه بر اجرای ابلاغ دولت ، بند الف بخش نامه مدیریت سبز را هم پوشش می دهد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در راستای افزایش بهره وری همکاران می توانند انتقادات سازنده و پیشنهادات خود را از طریق نظام پیشنهادات منعکس کنند؛ چرا که انجام این موضوع به بالندگی شرکت کمک می کند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات