مترو تهران و ۱۱۰۰ میلیارد تومان

مترو تهران و ۱۱۰۰ میلیارد تومان

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) براساس محاسبات شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه این مجموعه نیازمند ۱۱ هزار و ۶۱۹ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری درزمینه ساخت و تجهیز ایستگاه‌های جدید، خرید ناوگان حمل‌و‌نقل مدرن و نیز احداث خطوط جدید مترو در سال‌جاری است که بیشترین سهم برای خرید ناوگان جدید در نظرگرفته شده که بیش از۵ هزار و ۸۹۲ میلیارد ریال از منابع شرکت را به خود اختصاص می‌دهد.

براساس گزارش شهرداری‌تهران از این مبلغ مورد نیاز ۵ هزار میلیارد ریال نیز برای احداث خطوط جدید در نظر گرفته شده است.

برای هزینه ساخت و تجهیز کردن ایستگاه‌های جدید مترو نیز ۲هزار و۲۹۱ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که در مقایسه با سال گذشته نشان از کاهشی ۳۸ درصدی در این بخش دارد.

 

 

    نظرات