مسیر گذشته را ادامه داده و کارهای ناتمام را تمام خواهم کرد

مسیر گذشته را ادامه داده و کارهای ناتمام را تمام خواهم کرد

مسیر گذشته را ادامه داده و کارهای ناتمام را تمام خواهم کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، آیدا مهربان در مراسم معارفه خود به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی که با حضور شهردار، جمعی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری در تالار شهر برگزار شد، با تشکر از اعتماد شهردار و حمایت های شورای شهر اظهار کرد: یکی از دغدغه های جدی که برای خودم به عنوان فردی که در حوزه شهرسازی کار کرده مطرح بود این است که فرایند توسعه شهر چیزی نیست به جز از مجموعه راهبردها و فرایندهایی که از طرح های جامع، تفصیلی و اسناد بالا دستی مستخرج هستند.
وی افزود: لذا به عنوان فردی که دغدغه سازمانی، ساختاری و تخصصیش موضوعات شهری است، می گویم که با نگاه ایجاد کیفیت های ویژه زندگی شهری قطعا و لزوما خود را پایبند و متعهد به برنامه ریزی و اجرای دقیق برنامه ها بر اساس مسیر تعیین شده و برنامه عملیاتی میان مدت و بلند مدت شهرداری مشهد می دانم.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: با همین نگاه شهرسازانه و دغدغه موضوعات برنامه ریزی سعی می کنم در تحقق طرح های تفصیلی و جامعه تلاش بیش از پیش داشته و مسیری را که آقای ال شیخ و همکارانشان بنا نهاده اند حرکت کنیم و ضمن حفظ دستاوردهای آن کارهای ناتمام از جمله بحث شهرداری الکترونیکی و کارخانه نوآوری را به سرانجام برسانیم.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات