تدقیق سیستم پایش رودخانه های خروجی از شهر تهران

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای تهران از تدقیق سیستم پایش رودخانه های سرخه حصار و خروجی نهر فیروز آباد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا خانیکی" با بیان این مطلب اظهار کرد: علی رغم شرایط دشوار کاری، با همت همکاران دفتر مطالعات، اقدامات لازم جهت نصب ابزارهای اندازه گیری با هدف تدقیق برداشت آمار از ایستگاه های نظرآباد و تقی آباد صورت گرفت.

خانیکی در تشریح اقدامات صورت گرفته بیان داشت: با توجه به شرایط خاص محیطی در مقاطع اندازه گیری خروجی نهر فیروزآباد، ابتدا با انجام لایروبی در جریان فاضلابی، بستر سازی لازم جهت نصب اشل به ارتفاع ۲ متر  انجام شد و سپس سازه فلزی پل اندازه گیری جریان در زیر روکش بتنی، مستتر و با نصب حائل های مناسب بر روی پل، آماده اندازه گیری جریان های پایه و سیلابی گردید.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران، نصب اشل اندازه گیری در رودخانه سرخه حصار را نیز از دیگر اقدامات دفتر مطالعات عنوان نمود و خاطر نشان کرد: به علت مسلح بودن کانال، خم شدگی کانال در کف و عبور جریان فاضلابی با دشواری های زیادی همراه بود.

خانیکی در پایان خاطر نشان کرد: جهت نصب اشل ۴ متری در دیواره ایستگاه تقی آباد، اقدامات لازم جهت استقرار ادوات اندازه گیری، در قوس کف کانال مسلح صورت پذیرفت و نهایتا امکان ثبت جریان های پایه کانال در رودخانه سرخه حصار فراهم گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات