پساب تصفیه خانه فاضلاب تربت حیدریه دارای قابلیت استفاده در مصارف...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: طی ارزیابی های انجام شده، پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری تربت حیدریه دارای پارامترهای خروجی پساب (که شامل BOD و COD) در حد نرمال است و قابلیت استفاده در مصارف کشاورزی را دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد علایی در مصاحبه خبری ساعت 20:45 از شبکه استان با اشاره به اینکه تصفیه خانه شهرستان تربت حیدریه جزو بهترین تصفیه خانه های فاضلاب شهری استان است، اظهارکرد: بر اساس شاخص هایی میزان عملکرد تصفیه خانه سنجیده می شود. کیفیت فاضلاب تصفیه شده در صورتی مناسب است که میزان اکسیژن خواهی فیزیکی و شیمیایی در حد مجاز و زیر 100 باشد.

وی افزود: طی ارزیابی های انجام شده، پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری تربت حیدریه پارامتر های خروجی پساب که شامل BOD و COD بوده و دارای حد نرمال و قابلیت استفاده در مصارف کشاورزی است.

علایی با اشاره به اینکه کم بودن بار میکروبی آبی که تصفیه می شود نیز در عملکرد آن موثر است، گفت: شرکت طوس مسیر، برای اولین بار در کشور قرارداد بیع متقابل با شرکت آب و فاضلاب استان و آب منطقه ای منعقد کرده است که در این تصفیه خانه قراردادی بسته شده که قرار است پساب آن در بخش صنعت مصرف شود.

مدیرعامل شرکت آّب منطقه ای خراسان رضوی افزود: به دنبال این قرارداد، مقرر شد تا از فاضلاب تصفیه شده استفاده شود و در مقابل منابع اعتباری کافی در اختیار شرکت آب و فاضلاب قرار گیرد تا ضمن جمع آوری شبکه فاضلاب، بخشی از تامین آب شرب تربت حیدریه انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در همه دنیا مرسوم است که اگر BOD و COD فاضلاب تصفیه شده در حد مناسبی قرار گیرد این پساب به رودخانه ها رها می شود و برای مصارف کشاورزی قابل استفاده است که خوشبختانه تصفیه خانه تربت حیدریه از این قائده مستثنی نیست.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات