اختصاص سایت مجموعه ورزشی ولیعصر ویژه ورزش بانوان /نشاط اجتماعی خانواده ها در گروی سلامت بانوان است.

اختصاص سایت مجموعه ورزشی ولیعصر ویژه ورزش بانوان /نشاط اجتماعی خانواده ها در گروی سلامت بانوان است.

اختصاص سایت مجموعه ورزشی ولیعصر ویژه ورزش بانوان /نشاط اجتماعی خانواده ها در گروی سلامت بانوان است.
شهردار شاهرود با اشاره به اینکه ترویج و توسعه ورزش بانوان از ضرورت های یک جامعه با نشاط است، گفت: پیست داخلی محوطه باز مجموعه ورزشی ولیعصر با مساحتی بالغ بر 3هکتار از 25مرداد ماه99 به بانوان اختصاص می یابد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، علیرضا حاجی محمد علی با بیان اینکه نشاط اجتماعی خانواده ها در گروی سلامت روحی و جسمی بانوان بوده و برای دستیابی به این امر بانوان باید ورزش را سرلوحه کار خود قرار دهند، افزود: پیست مجموعه ورزشی ولیعصر با مساحتی بالغ بر 3 هکتار جهت ورزش بانوان در رشته های دوچرخه سواری، اسکیت، پیاده روی و ورزشهای همگانی با نگهبان خانم از 25مرداد در اختیار بانوان شاهرودی قرار خواهد گرفت.
وی ضمن بیان این مطلب که اهمیت دادن به مباحث بانوان در واقع ارزش نهادن به سلامت جامعه است، ابراز داشت: به منظور ایجاد روحیه نشاط و شادابی در میان بانوان شاهرودی ایجاد فضای ورزشی اختصاصی به بانوان و توسعه ورزش همکانی این قشر از اولویت های مجموعه مدیریت شهری شاهرود است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات