مديرعامل توزيع برق كردستان؛ زمان و استفاده بهينه از ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان هيوا لهونيان در تشريح اين خبر گفت: شرط بقاء شركت در تغييرات و پويايي است، با توجه به شرايط اقتصادي موجود و شرايط ايجاد شده ناشي از تحريم ها لازم است ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود را در كنار هم قرار داده تا بتوانيم شرايط ايده آلي را در شركت، ايجاد نماييم.
وي در ادامه با اشاره به روش هاي اجرايي فعاليت ها اذعان داشت: انتظار از مديران تغيير در سبك و روش كارها است زيرا در دنياي امروزي نوآوري د ركار و فعاليت حرف اول را خواهد زد.
لهونيان با اشاره شيوه هاي متنوع براي بهره برداري و تعمير و نگهداري شبكه افزود: سال هاست سبك بهره برداري، تعمير و نگهداري و بازديد فاقد خلاقيت و نوآوري است و از تكنولوژي هاي جديد به صورت محسوس استفاده لازم به عمل نمي آيد و زمان آن فرا رسيده كه با استفاده از تكنولوژي هاي جديد در اين زمينه ها، بهره برداري و پيشرفت چشمگيري داشته باشيم.
هيوا لهونيان با اشاره به فاكتور زمان گفت: زمان فاكتوري بسيار اساسي و مهم در فعاليت هاي شركت مي باشد، مي توان آن را به عنوان منبع درآمدي شركت در نظر گرفت كه اميد است اين مهم در رأس تمام فعاليت ها و كارهاي شركت قرار گيرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به استفاده بهينه از ظرفيت نيروي انساني اشاره كرد و اذعان داشت: فاكتور مهم ديگري كه مي توان آن را نيز به عنوان منبع درآمدي شركت در نظر گرفت استفاده بهينه از ظرفيت ها و پتانسيل هاي نيروي استاني است كه قطعا با برنامه ريزي دقيق و مدون به اين مهم دست خواهيم يافت.
مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان به دو اقدام بزرگ شركت در سالجاري اشاره كرد و گفت: تبديل 2000 كيلومتر شبكه سيمي به كابل خودنگهدار و ارائه خدمات به صورت غير حضوري به متقاضيان خدمت و مشتركين استان ( ظرفيت هاي IT ( دو اقدام بزرگ در سالجاري است كه براساس برنامه ريزي هاي تدوين شده اين دو مهم در سالجاري، محقق خواهد يافت.
لازم به ذكر است در اين نشست، مراسم توديع و معارفه آقاي جمال الدين حسيني مدير اسبق برق جنوبي سنندج و اسعد خالدي مدير جديد برق جنوبي شهرستان سنندج برگزار گرديد، همچنين از خدمات و زحمات موثر تعدادي از مديران شركت، تجليل و تقدير بعمل آمد.
هيوا لهونيان در حين اهدا لوح هاي تقدير به تعدادي از مديران شركت گفت: امروز فرصتي است تا از خدمات موثر مديران موفق تجليل نمائيم، اكنون فرصتي ديگر ايجاد شده است تا بهره گيري از دانش و تجربيات اين مديران، زمينه رشد و شكوفايي بخش هاي ديگر شركت فراهم گردد.
لازم به ذكر است در اين مراسم چندين مدير جديد انتصاب گرديدند و از مديران اسبق تقدير به عمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات