یادداشت پنجم: سهم ایران در مهندسی منطقه

یادداشت پنجم: سهم ایران در مهندسی منطقه

[caption id="attachment_18365" align="alignleft"]کارشناس ارشد مهندسی عمرانمهندس افشین اجلالی[/caption]بدون شک خاور میانه یکی از در حال ساخت و ساز ترین مناطق جهان است. وجود کشور های عرب حاشیه خلیج فارس که با پول بادآورده نفت لجام گسیخته آسمان را می خراشند، ظهور قطب های جدید اقتصادی در عراق و نیز سرمایه گذاری های کلان انجام گرفته در جمهوری آذربایجان و سایر کشور های منطقه برای کشوری مثل ایران که از دانش بالای ساخت و ساز و مصالح تولیدی با کیفیت برخوردار است موقعیت بی نظیری ایجاد کرده است. در این مقطع زمانی حساس حضور ایران در بازار کشورهای منطقه به صادرات دوغ گازدار و شیر کم چرب محدود شده و فرصت عظیم اشتغال صنعت ساخت و ساز به سرعت در حال از دست رفتن است، مخصوصا که رقیب قدرتمندی چون ترکیه به سرعت در حال قبضه بازار است و شاید چنین فرصتی هرگز تکرار نشود. دست اندرکاران صنعت ساختمان کشور اتنظار اقدام موثرتری از مسئولان دارند.

مهندس افشین اجلالی، کارشناس ارشد مهندسی عمران

    نظرات