تولید نیروگاه فارس به بیش از 2.6 میلیارد کیلووات ساعت رسید

تولید نیروگاه فارس به بیش از 2.6 میلیارد کیلووات ساعت رسید

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات