بهینه سازی شبکه سنجش حوضه معرف امامه

مدیر دفترمطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران از بهینه سازی شبکه سنجش حوضه معرف امامه از حوضه های آبریزی معرف استان تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا خانیکی" با بیان این مطلب اظهار کرد: حوضه آبریز امامه، به دلیل اینکه از حوضه های آبریز معرف استان تهران می باشد، از اهمیت و جایگاه ویژه ای در مطالعه پارامترهای مختلف هیدروکلیماتولوژی و تاثیر آنها بر یکدیگر برخوردار است.

وی ادامه داد: در طی سال جاری اقدامات متعددی جهت بهینه سازی شبکه سنجش حوضه معرف امامه صورت پذیرفته، که از جمله آنها بهینه سازی موقعیت و ابزار سنجش ایستگاه های هیدرومتری امامه باغ تنگه بوده است.

خانیکی افزود: در یک مجموعه کار فشرده و با توجه به تناژ رسوب بالای این ایستگاه ،ابتدا اقدام به لایروبی مسیر رودخانه و سپس اقدام به نصب اشل مضاعف و جابجایی لوله و متعلقات مرتبط با لیمینوگراف گردید.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت با بیان اینکه با توجه به تغییر مورفولوژی رودخانه و رسوب گذاری زیاد در محل قدیم لیمینوگراف تصمیم به جابجایی آن به ساحل راست رودخانه گردید، افزود: وزن حدود ۵۰۰ کیلوگرمی تاسیسات از جمله دشواری های این فرآیند بود که با همت همکاران دفتر مطالعات پایه منابع آب از طریق برش به المان های  جزیی، جابجایی ، جوش و نصب مجدد ، فرآیند انتقال با موفقیت صورت پذیرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات