هیچ تراکمی در پایتخت خرید و فروش نمی شود

هیچ تراکمی در پایتخت خرید و فروش نمی شود

http://www.bananews.ir/معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: تراکم قابل خرید و فروش نیست و هیچ گونه تراکمی در شهر تهران خرید و فروش نمی شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دکتر هیربد معصومی در جلسه ارتباط مستقیم مردم با معاون و مدیران ارشد شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: شهرداری تهران هیچگونه تراکمی را خرید و فروش نمی کند و شهروندان حواله های غیرنقدی را به عنوان تراکم تلقی می کنند در صورتی که تراکم قابل خرید و فروش نیست.

وی گفت: صدور پروانه در شهرداری تهران بر اساس ضوابط و مقررات صورت می گیرد و مازاد بر تراکم مصوب در شهرداری تهران، پروانه ای صادر نمی شود.

معصومی در گفتگو با مهر ضمن اشاره به اینکه تمامی عملیات غیرنقدی ثبت و ضبط می شود عنوان کرد: برای رفع ابهامات، تمامی فعل و انفعالات غیرنقدی نیز ثبت و ضبط می شود و به اعضای شورای شهر نیز گزارش عملیتهای غیرنقدی ارائه شده است.

وی گفت: اعتبار حواله های غیرنقدی یک ماهه است و در صورت عدم مراجعه برای دریافت، حواله ها از درجه اعتبار خارج و لازم است مجدداً به سازمان املاک و مستغلات برای دریافت حواله غیرنقدی مراجعه شود.

معاون شهردار تهران در خصوص پروانه تعمیر ساختمان افزود: لازم است در صدور پروانه تعمیر تجدیدنظر و مصادیق و چارچوب تعمیر مشخص شود تا بیش از حد مشخص در پروانه تعمیر فعل و انفعالی در ساختمان صورت نگیرد.

 

    نظرات