با تشکیل نظام پیشنهادها: نظام مهندسی ساختمان قم از ایده های برتر تقدیر می کند

با تشکیل نظام پیشنهادها: نظام مهندسی ساختمان قم از ایده های برتر تقدیر می کند

http://www.bananews.ir/رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از تقدیر ایده های برتر با تشکیل نظام پیشنهادها در این سازمان خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، مهندس امین مقومی در جلسه کمیته نظام پیشنهادها که در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برگزار شد ، در سخنانی با بیان اینکه این نظام نامه در راستای اجرای ماده ۸۰ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به منظور ایجاد ، حفظ و ارتقای نظام پیشنهادها است افزود: جلب مشارکت اعضای سازمان استان در مدیریت امور و موضوعات حرفه ای ، جلب مشارکت کارکنان سازمان استان در امور اجرایی سازمان ، بهبود شرایط کار و انجام بهینه وظایف در سازمان ، بهبود ارائه خدمات مهندسی در جامعه ، ارتقائ سطح بهره وری سازمان ، تقویت روحیه کار گروهی و تیمی هدف از تدوین این نظام نامه است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم عنوان کرد: هر شخص حقیقی و یا حقوقی می تواند هر گونه پیشنهاد و ایده در راستای حل مشکلات یا بهبود فعالیت ها موجود در سازمان نظام مهند سی ساختمان و ارائه خدمات مهندسی ساختمان در جامعه را ارائه کند.

مقومی به ارکان نظام پیشنهادها اشاره کرد و افزود: هیئت رئیسه گروه های تخصصی هفت گانه ، کمیته و دبیر خانه پیشنهادها از ارکان نظام پیشنهادها به شمار می روند.

وی در ادامه به وظایف کمیته پیشنهادها اشاره کرد و ابراز داشت: ثبت کلیه پیشنهادات دریافتی در دفتر مخصوص ، بررسی و تفکیک و ارسال پیشنهادات مربوط به رشته های هفت گانه به هیئت رئیسه گروه های تخصصی ، بررسی و ارزیابی پیشنهادات عمومی و غیر تخصصی ، ارائه فهرست مسائل و موضوعاتی که نیازمند پیشنهاد است ، اخذ گزارش های هیئت رئیسه گروههای تخصصی درباره پیشنهادهای ارسالی و اعلام وصول انها ، تعیین پیشنهادهای پذیرفته شده و تهیه پیش نویس بودجه سالانه نظام پیشنهادها بخشی از وظایف کمیته پیشنهادها است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه داد: اگر پیشنهادها در حیطه فنی و تخصصی یکی از گروه های تخصصی رشته های هفت گانه باشد این پیشنهادها به هیئت رئیسه گروه های تخصصی ارجاع داده می شود و در غیر این صورت در کمیته نظام پیشنهادها مطرح و رسیدگی می شود.

مقومی به فرایند اجرای نظام پیشنهاها اشاره کرد و افزود: پیشنهادها از طریق دبیرخانه سازمان ، صندوق پیشنهادها نصب شده در سازمان، سایت و پست الکترونیکی سازمان و همچنین پیام گیر تلفنی دریافت می شود.

وی با بیان اینکه پیشنهادها نباید مغایر با قوانین و ضوابط اجرایی سازمان باشد افزود: پیشنهادها باید در چارچوب وظایف سازمان بوده وبیان مشکل نیز باید به همراه ارائه راه حل باشد و امکان اجرای ان نیز وجود داشته باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم عنوان کرد: برای پیشنهادهای برتر که به تایید سازمان رسیده باشد تقدیر و پاداشی نیز در نظر گرفته می شود.

    نظرات