دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری

دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری

www.BanaNews.irبنانیوز- دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، ۲۷ آذر ۱۳۹۰ توسط پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت در تهران برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علاقه مندان به ارائه مقالات خود در این همایش، می توانند مقالات خود را تا دهم آذرماه به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. محورهای اصلی علمی این همایش به شرح زیر می باشد:

جهاد اقتصادی و اقتصاد مبتنی بر دانش؛ مفاهیم، چالشها و دستاوردها

اقتصاد دانش محور مفهومی است که در سالهای اخیر به کرات در کشور مورد استفاده قرار گرفته و تلقی های متفاوتی از این عبارت وجود دارد و این برداشت ها میتوانند بر سیاستهای علم و فناوری کشور تأثیر بگذارند. موضوع جهاد اقتصادی و اقتصاد دانش محور، با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۰ به نام «جهاد اقتصادی»، ارتباطی تنگاتنگ پیدا کرده و فعالان و متفکران این حوزه را ملزم به بحث و استدلال پیرامون ارتباط اقتصاد دانش محور و جهاد اقتصادی کرده است.

*بررسی سیاست ها و برنامه های پژوهش و فناوری کشور (قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان،نقشه ی جامع علمی کشور، برنامه های پنج ساله توسعه و...)

یکی از حلقه های زنجیره پژوهش و فناوری در یک کشور سیاستگذاری آن است. از جمله اسناد مهمی که در این راستا تدوین شده و برای رسیدن به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ کشور مورد استفاده قرار گرفته اند، می توان به نقشه ی جامع علمی کشور، برنامه های پنج ساله توسعه کشور و... اشاره نمود.

*تحلیل نقش بخش غیردولتی در فعالیت و تأمین مالی پژوهش و فناوری در ایران و جهان

نتایج بررسی فعالیتها و سرمایه گذاریهای تحقیق و توسعه در ایران و سایر کشورهای جهان نشان میدهد در کشورهای پیشرفته بنگاه های خصوصی سهم قابل توجهی در تحقیق و توسعه دارند، در حالی که در کشور ما بخش غیردولتی تمایل چندانی به هزینه کردن در R&D نداشته است.

*بررسی ساختارها و نهادهای پژوهش و توسعه فناوری در کشور (پارکهای علم و فناوری، شرکتهای دانش بنیان، شهرکهای صنعتی، ستادهای ملی توسعه فناوری)

یکی از سیاست های اصلی کشور در توسعه فناوری ایجاد ساختارها و نهادهای متنوع و متعدد بوده است. این نهادها در قالب پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، شهرکهای فناوری و ... مشغول به فعالیت هستند. با توجه به توسعه کمی و کیفی این ساختارها در سالهای اخیر، مطالعات و تحقیقات محدودی در رابطه با سیاست ایجاد ساختارهایی از این دست بر رشد و توسعه فناوری در کشور انجام شده است. در این محور بررسی جایگاه این نهادها در تحقق اهداف علم و فناوری کشور و فرصتها و چالشهای پیرامون رشد و توسعه این مراکز، مد نظر است تا به این واسطه ظرفیت علمی پژوهشی مناسب جهت پیشنهادات سیاستی پیرامون این مراکز در برنامه های آتی کشور فراهم شود.

*مدیریت نوآوری و رشد توانمندی های فناوری در صنایع و بنگاهها؛ مفاهیم، تجارب و چالشها

صنایع و بنگاه ها نهادهای اصلی در اقتصادهای نوظهور و پیشرفته هستند. رفتار نوآورانه بنگاه ها و میزان تلاش آنها در توسعه قابلیت های فناورانه تحت تأثیر عوامل کلان و فرابنگاهی و درون بنگاهی است. تأثیر عوامل کلان بر رشد توانمندی های فناوری در سایر محورها مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این محور دغدغه اصلی تأثیر عوامل بستری بنگاهها بر فعالیتهای نوآورانه و بررسی نقش و فعالیتهای مدیریتی در انجام فعالیتهای نوآورانه در بنگاههاست. این محور به دنبال آن است تا تصویر مناسبی از پژوهشهای انجام شده و همچنین تجارب مفید بنگاه های کشور در این زمینه به دست آید.

* مدیریت پژوهش و فناوری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی؛ مفاهیم، تجارب و چالشها

مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها نهادهای اصلی تربیت نیروی انسانی و تولید دانش پایه ای و کاربردی برای نظام نوآوری کشور هستند. حرکت دانشگاه ها به سمت ارتباط با صنعت و کارآفرینی و توسعه فناوری نیازمند انجام اصلاحات ساختاری و تغییراتی در روند مدیریتی این مراکز است. در این محور بررسی مفاهیم پیرامون بازمهندسی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به سمت ارتباط مؤثر با جامعه و صنعت و همچنین بررسی تجارب مفید دانشگاهها و مراکز پژوهشی مد نظر قرار دارد. در این محور چالش های تئوریک و عملیاتی پیرامون این موضوع بررسی شده و پیشنهادات راهبردی و عملیاتی جهت تسریع روند دانشگاهها به سمت اصلاحات و تغییرات مثبت جمع بندی خواهد شد.

[اطلاعات کامل کنفرانس]

    نظرات