انتقال ۱۴میلیون متر مکعب آب از سد لار به تهران

انتقال ۱۴میلیون متر مکعب آب از سد لار به تهران

۱۴http://www.bananews.ir/میلیون متر مکعب آب از ابتدای آبان ماه سال جاری از سد لار برای مصارف کشاورزی و تولید برق به تهران منتقل شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ،از ابتدای آبان ماه سال جاری تاکنون ۱۴ میلیون متر مکعب آب از سد لار به تهران تامین و ارسال شده است که به مصارف کشاورزی در پایین دست سد و نیز تولید برق در نیروگاه کلان رسیده است.

علاوه بر برف روبی جاده دسترسی به سد و تاسیسات آن با توجه به بارش های صورت گرفته، پاکسازی ایستگاه های اندازه گیری رودخانه های ورودی به سد و اصلاح مدار تابلوی ۲۰ کیلووات پست مسکونی نیز از دیگر فعالیت های صورت گرفته در سد لار بوده است.

حجم بارش ها در سد لار نیز در یک ماه اخیر بیش از ۸۳ میلی متر بوده است و از ابتدای آبان ماه امسال تاکنون ۶/۸۳ میلی متر بارش باران و ۵/۱۴۵سانتی متر برف ثبت شده است.

حجم آب ورودی به مخزن سد لار در این مدت ۱۴ میلیون و ۳۷۰ هزار متر مکعب گزارش شده است. همچنین حجم مخزن سد لار در حال حاضر به ۴۷/۴۶ میلیون متر مکعب رسیده است.

 

 

    نظرات