سه ایستگاه میانی پسماند سهم عمده ای در کاهش ترافیک و آلودگی شهر مشهد ...

سه ایستگاه میانی پسماند سهم عمده ای در کاهش ترافیک و آلودگی شهر مشهد ...

سه ایستگاه میانی پسماند سهم عمده ای در کاهش ترافیک و آلودگی شهر مشهد دارند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، ابوالفضل کریمیان با بیان این مطلب، اظهار کرد: پسماند های خانگی و سرجاروها در شهر مشهد پس از جمع آوری در سه ایستگاه میانی تجمیع، با کامیون های ویژه به مجتمع صنعتی شماره یک و دو سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد منتقل می شوند.
وی افزود: وجود ایستگاه های میانی باعث کاهش تردد خودروهای حمل پسماند در سطح شهر می شود و همین امر نه تنها از ترافیک شهری می کاهد؛ بلکه به میزان زیادی مانع آلودگی معابر، خیابان ها و در نتیجه شیوع بیماری ها می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد بیان کرد: روزانه ۶۵۰ تن پسماند از ایستگاه شماره یک در مفتح شرقی، ۳۵۰ تن از ایستگاه شماره دو در خیابان طرحچی و ۴۵۰ تن از ایستگاه شماره سه در بولوار آیت الله رفسنجانی برای تفکیک، تولید کود یا دفن به مجتمع صنعتی شماره یک واقع در کیلومتر پنج جاده مشهد نیشابور و مجتمع صنعتی شماره دو واقع در ۳۵ کیلومتری جاده مشهد میامی انتقال داده می شود.
غزاله شهیدی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات