دستورالعمل آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان ابلاغ شد

دستورالعمل آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان ابلاغ شد

http://www.bananews.ir/معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه از ابلاغ آئین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان با امضای وزیر خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ابراهیم نظری جلالی از ابلاغ دستورالعمل آئین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطهار داشت: این دستورالعمل به استناد ماده ۹ آئین نامه مذکور تهیه شد که دارای ۱۴ بند و ۲ تبصره است و هدف از تدوین آن افزایش سطح آگاهی، دانش و مهارت کارفرمایان و کارآموزان کارگاه های مشمول قانون کار و در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار است.

 

 

    نظرات