اجرای برنامه سیپا با حضور جوامع محلی تالاب اوان در استان قزوین

اجرای برنامه سیپا با حضور جوامع محلی تالاب اوان در استان قزوین

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، زین العابدین رستمی رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت: این برنامه که به صورت اختصاری سیپا نامیده می شود، سومین برنامه از فعالیت های اجرایی این طرح است که با هدف ایجاد آگاهی و فهم از ارزش ها  و کارکردهای تالابها و ایفای نقش و مشارکت جوامع بومی و محلی در اتخاذ تصمیمات و مدیریت آن از جمله مقابله با تهدیدات و مخاطرات  تالاب اوان در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: به منظور احیا و حفاظت از تالاب اوان و جلب مشارکت جوامع بومی و محلی حاشیه تالاب، کارگاههای آموزشی متعددی برگزار و اهمیت اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، پژوهشی، گردشگری و بوم شناختی تالاب برای جوامع محلی و بومی منطقه آموزش داده می شود.


رستمی ادامه داد: همچنین نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهدید با مشارکت جوامع محلی بررسی و نقش هرکدام از دست اندرکاران شامل دستگاههای اجرایی و سایر گروه های اثر گذار در حفاظت از تالاب اوان تعیین و نوع فعالیت و نقش آنان در مدیریت زیست بومی تالاب تعیین می شود.


رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اظهار کرد: در برنامه سوم طرح تشکیل کارگروه محلی تالاب شامل نمایندگان روستاهای پیرامون و دستگاههای اجرایی مرتبط، بازبینی تحلیل نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهدید تالاب با توجه به مطالعات پیشین، بررسی استعداد ها و پتانسیل های بومی و محلی منطقه و تحلیل سطح مشارکت آنان در حفاظت تالاب، بررسی تجربیات و دانش بومی و محلی در ارتباط با کشاورزی و دامپروری با هدف تلفیق با دانش نوین برای کاهش آلودگی های تالاب با منشاء کشاورزی و تشکیل گروه های کشاورزی و دامداری پیشرو، تحلیلی از پروژه های اجرا شده در تالاب اوان به منظور ارایه پیشنهاداتی برای تدوین برنامه جامع حفاظت از تالاب و برنامه ریزی برای راه اندازی دبیرخانه سیپا از اهم فعالیت هایی است که در حال اجرا است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات