آغاز عملیات حفاری دومین چاه پیزومتردشت تهران-شهریار و فشافویه

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای تهران از آغاز عملیات حفاری دومین چاه پیزومتردشت تهران-شهریار و فشافویه با نظارت این دفتر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، " محمدرضا خانیکی" با بیان این مطلب اظهار کرد:  شبکه پایش کمی سطح آب زیرزمینی (شبکه چاه های پیزومتری) از مهمترین شبکه های پایش آبخوان می باشد که حفر، تجهیز و اندازه گیری مداوم و مستمر آن بسیار مهم بوده و از طرف دیگر می بایست معرف نسبتا کاملی از  نوسانات سطح آب آبخوان باشد.

وی مدیریت چاه های مشاهده ای را سیاست گذاری، ارائه روش های اصولی و صحیح و نیز کنترل صحت انجام اندازه گیری ها و نظارت بر طراحی، بهره برداری و نگهداری از شبکه چاه های مذکور دانست و تصریح کرد:  به این منظور، مدیریت شبکه پیزومتری باید در دوره های معین با بازدیدهای دوره ای و مستمر، این چاه ها را کنترل و نسبت به رفع نواقص احتمالی موجود اقدام نماید.

خانیکی افزود: پروژه عملیات حفاری و لوله گذاری چاه های پیزومتر در سال ۹۹ از محل طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی در دشت های تهران- شهریار و فشافویه آغاز گردیده که در حال حاضر عملیات حفاری دومین چاه پیزومتر در منطقه ۲۲ شهر تهران در محل "شهرک چشمه" در دست انجام می باشد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه چاه پیزومتر شهرک چشمه از سال ۸۵ توسط این دفتر در منطقه ۲۲ شهر تهران حفاری و در شبکه سنجش سطح آب زیرزمینی وجود داشته است، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ به دلیل پایین رفتن سطح آب آبخوان و همچنین پوسیدگی لوله جدار از حیز انتفاع خارج گردیده و در شهریور ماه سال ۹۹ این دفتر اقدام به حفر چاه پیزومتر جدید در مجاورت چاه پیزومتر قبلی در منطقه مذکور نموده است و اکنون شرکت حفار در حال ادامه حفاری چاه می باشد که امیدواریم در سال جاری بتوانیم این چاه پیزومتر را وارد شبکه سنجش سطح آب آبخوان تهران نماییم.

خانیکی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر پایش سطح آب زیرزمینی در آبخوان های استان تهران با استفاده از شبکه سنجش پیزومتر ها که شامل ۲۵۰ حلقه چاه مشاهده ای می باشد، به طور ماهیانه و مستمر کنترل و ارزیابی می گردد و هیدروگراف معرف کمی در تعداد ۸ آبخوان استان نیز  به صورت ماهیانه تهیه و بروز رسانی می شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات