ضدعفونی روزانه گاری های جمع آوری زباله با استفاده از مواد سازگار با ...

ضدعفونی روزانه گاری های جمع آوری زباله با استفاده از مواد سازگار با ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات