امكان محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه برق فراهم شد

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، سيد كمال موسوي معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت در خصوص محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه بيان نمود: در حال حاضر براي محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه (SAIDI, SAIFI MAIFI , CAIDI) در ميان شركت هاي توزيع، امكانات و اطلاعات كافي وجود ندارد و بايستي از روش هاي تقريبي استفاده نمود كه مسلماً پاسخ دقيقي در پي نخواهد داشت.
وي افزود: براي محاسبه استاندارد شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه (SAIDI ،SAIF ،MAIF ،CAIDI) دسترسي به اطلاعات مشتركين و حوادث در بستر GIS ضروري مي باشد.در صورتي كه اين اطلاعات در دسترس نباشد بايستي تعداد مشترك قطع شده در هر حادثه تخمين زده شود.
موسوي در ادامه سخنان خود خاطرنشان كرد: از آنجايي كه در شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، برداشت اطلاعات و عوارض شبكه هاي توزيع تا سطح مشتركين انجام شده است لذا ضرورت لينك نرم افزار ثبت حوادث ديسپاچينگ با GIS كاملا محسوس بود كه اين مهم با تلاش و كوشش همكاران دفاتر مهندسي، فناوري اطلاعات، مشتركين و ديسپاچينك و با صرف ساعت ها وقت به انجام رسيد و بهره برداري از آن در حوزه امور ديسپاچينگ اين شركت در حال انجام است.

اين مقام مسئول تصريح كرد: در اين فرآيند كليه كليد هايي كه در خطوط فشار متوسط و سمت فشار متوسط پست هاي توزيع مي باشند در دو نرم افزار هم كدسازي شده اند و به هنگام بروز خاموشي با باز و بستن كليد همان منطقه تعداد مشترك خاموش شده، تعداد ترانس از مدار خارج شده و نقشه هاي مكان محور منطقه خاموش، مشخص و اطلاعات مورد نياز براي محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان از جمله تعداد مشترك قطع شده در فيلدهاي مربوطه در نرم افزار ثبت حوادث درج مي گردد و به اين ترتيب محاسبه شاخص هاي مذكور به آساني قابل انجام است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات