بهره برداری از آب های غیر متعارف و پساب اولویت اول شرکت آب منطقه...

مدیر دفتر توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات در نهمین جلسه کمیته ساختار و فن آوری های مدیریتی بر اهمیت تحقق برنامه های شرکت در زمینه بهره برداری از آب های غیر متعارف و پساب به عنوان اولویت اول شرکت آب منطقه ای تهران تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، در این جلسه که با حضور مشاور مدیر عامل، جمعی از معاونین و مدیر دفتر توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات و با هدف بررسی بهره وری قراردادهای شرکت و بررسی فرآیند فرم "ارتباط مستقیم کارکنان با مدیرعامل" برگزار شد، "علیرضا سنجری نیا"  نیل به اهداف برنامه نهم نقشه راه اصلاح نظام اداری را باتوجه به بالا بودن هزینه خدمات قراردادی در بودجه شرکت و ضرورت ساماندهی و مدیریت یکپارچه قراردادها یک برنامه مهم در دستور کار شرکت آب منطقه ای تهران برشمرد و افزود: با توجه به برخی نقطه نظرات مطرح شده در جلسه لازم است تمامی اعضاء جلسه راهکارهای پیشنهادی خود را در این زمینه به دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت ارسال نمایند تا موارد اولویت دار جهت تدوین شیوه اجرایی نمودن آنها بعنوان پروژه­های بهره­وری در جلسه های آتی کمیته ساختار و فن آوری های مدیریتی مطرح گردد.

سنجری نیا با اشاره به در دست اقدام بودن تغییر رویکرد از بودجه ریزی سنتی (وظیفه محور) به بودجه ریزی عملیاتی(خروجی محور) در راستای  رسیدن به اهداف برنامه سوم و نهم نقشه راه اصلاح نظام اداری گفت: نظر به محدودیت های بودجه سنواتی و ضرورت دیدگاه برنامه محور جهت تنظیم روابط سیستمی در شرکت، حوزه های سازمانی مربوطه باید  نسبت به اعلام بودجه موردنیاز اجرای پروژه های بهبود بهره وری مدنظر خود (مطابق با برنامه عملیاتی) برای سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ به دفتر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی اقدام نمایند.

وی ایجاد "فرم ارتباط مستقیم کارکنان با مدیرعامل در پورتال داخلی شرکت" را یکی از موارد نیازمند اصلاح فرآیند برشمرد و تصریح کرد: در راستای اجرایی نمودن یکی از پیشنهادهای مصوب کایزنی، می بایست نقطه نظرات دفتر مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران، درخصوص قالب فرم پیشنهادی، زمان و  نحوه بررسی و احراز هویت فرد متقاضی و پاسخگویی اخذ گردد.

مدیر دفتر توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات، پروژه بهره برداری از آب های غیرمتعارف و پساب را به عنوان اولویت اول شرکت آب منطقه ای تهران در تدوین برنامه ارتقاء بهره وری توسط شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران خواند وگفت: به منظور دست یافتن به این هدف ضروری است گزارشی از آخرین پروژه های تعریف شده از قبیل پروژه های مرتبط تعریف شده ذیل طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، پروژه جایگزینی پساب با چاه های کشاورزی و پروژه بازار آب و قراردادهای فروش پساب و پیگیری شیوه اجرای بخشنامه ابلاغی مربوطه تهیه و جهت انعکاس به شرکت مادرتخصصی به معاونت برنامه ریزی ارسال گردد.

سنجری نیا با اشاره به رشد بیش از ۶۰ درصدی تعداد پیشنهادهای دریافتی طی شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: با توجه به اهمیت مشارکت همکاران در پروژه نظام پیشنهاد ها به منظور شکوفایی و افزایش راندمان کار شرکت و در راستای تشویق همکاران برای مشارکت هر چه بیشتر باید اقداماتی از قبیل استمرار اطلاع رسانی اهداف نظام پیشنهادها از طریق پورتال اداری، ارزیابی به موقع پیشنهادها توسط گروه های کاری تخصصی، استفاده از ظرفیت نشریه پیام آب و صفحه نمایشگر موجود در لابی ساختمان مرکزی شرکت در اطلاع رسانی های نظام پیشنهادها توسط دفتر روابط عمومی ، اجرای به موقع پیشنهادها توسط گروه های کاری تخصصی و اطلاع رسانی مناسب در سطح شرکت، حمایت مدیریت ارشد، معاونین و مدیران شرکت از نظام پیشنهادها با مشارکت فعال در نظام پیشنهادها، برگزاری جشن نظام پیشنهادها در انتهای سال جاری و تقدیر از برترین های نظام پیشنهادها توسط دبیرخانه مرکزی با همکاری گروه های کاری تخصصی و سرعت بخشیدن به فرایند پرداخت تشویقی در دستور کار این شرکت قرار گیرد.

شایان ذکر است در پایان جلسه گزارش عملکرد گروه های کاری تخصصی  طی شش ماهه نخست امسال توسط حاضرین در جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات