کفپوش گذاری و احداث پیاده رو خیابان صداقت توسط شهرداری خرمشهر

کفپوش گذاری و احداث پیاده رو خیابان صداقت توسط شهرداری خرمشهر

کفپوش گذاری و احداث پیاده رو خیابان صداقت توسط شهرداری خرمشهر

عملیات اجرایی کفپوش گذاری و احداث پیاده رو .....

دوشنبه ٥ آبان ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات