گل های کاغذی در کل مسیر بلوار حضرت رسول اکرم (ص) توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

گل های کاغذی در کل مسیر بلوار حضرت رسول اکرم (ص) توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

گل های کاغذی در کل مسیر بلوار حضرت رسول اکرم (ص) توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

گل های کاغذی در کل مسیر بلوار حضرت رسول .......

شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات