وسایل ورزشی و مبلمان شهری پارک بانوان خرمشهر بهسازی و رنگ آمیزی شدند

وسایل ورزشی و مبلمان شهری پارک بانوان خرمشهر بهسازی و رنگ آمیزی شدند

وسایل ورزشی و مبلمان شهری پارک بانوان خرمشهر بهسازی و رنگ آمیزی شدند

نخستین پارک بانوان خرمشهر ....

چهارشنبه ١ بهمن ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات