مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن عنوان کرد: زمین برای ساخت انبوه مسکن تامین است

مجلس طرحی برای ساخت پنج میلیون مسکن دارد که در این طرح تامین زمین رایگان مورد نظر است. در صورت تصویب طرح جهش تولید مسکن که توسط کمیسیون عمران مجلس ارائه شده، سازوکار اجرایی تامین زمین مورد نیاز اجرای طرح نیز در قالب اجاره ۹۹ ساله درآن پیش‌بینی شده است که از آن جمله می‌توان به استفاده از ظرفیت اراضی دولتی مستعد در توسعه شهرها و همچنین احداث شهرک در اراضی خارج از حریم شهرها یا بهره‌برداری از اراضی مازاد در اختیار سایر دستگاه‌های دولتی در راستای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره کرد. آنچه مسلم است این مهم تنها با عزم ملی و مشارکت تمامی دستگاه‌های تاثیر‌گذار در امر مسکن کشور امکانپذیر خواهد بود و سازمان ملی زمین و مسکن نیز با تمام امکانات و منابع خود در اجرای این طرح حضور فعال خواهد داشت. در اجرای طرح اقدام ملی مسکن که مسکن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات