سنگ سیاه با ایجاد گذر فرهنگ و هنر روسفید می شود

سنگ سیاه با ایجاد گذر فرهنگ و هنر روسفید می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات