محدودیت ساختمان‌های دولتی توسط شهرداری

محدودیت ساختمان‌های دولتی توسط شهرداری

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سخنگوی شهرداری‌تهران گفت: با توجه به وجود مصوبات قانونی دولت و شورای شهر تهران در خصوص ارائه‌ نکردن گواهی پایان کار به اماکن عمومی و دولتی که مناسب سازی نشده باشد، شهرداری تهران از ارائه‌ پایان کار به این ساختمان‌ها تا زمان رفع نقایص احتمالی خودداری می‌کند.

محمدهادی ایازی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: اخذ گواهی پایان کار برای اماکن دولتی و عمومی بدون رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به مناسب‌سازی برای معلولان ممکن نیست.

 

    نظرات