مشکلی برای بودجه سازمان نوسازی در سال ۹۱ نیست

مشکلی برای بودجه سازمان نوسازی در سال ۹۱ نیست

http://www.bananews.ir/رئیس سازمان نوسازی شهر تهران گفت: این سازمان تعامل خوبی با شورای شهر تهران دارد و امسال مشکلی برای بودجه این سازمان پیش نمی آید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علیرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بودجه سال ۹۱ سازمان نوسازی شهر تهران گفت: با توجه به نگاه مثبتی که اعضای شورای شهر تهران نسبت به مدیریت فعلی این سازمان دارند و تعامل و همراهی های اعضای شورای شهر برای تصویب بودجه سال آینده مشکلی نداریم.

وی ادامه داد: سیاست این سازمان همراهی با سیاست گذاری های شورای شهر است و تکالیفی که بر عهده این سازمان گذاشته اند و امیدوارم امسال بتوانیم کم کاری را جبران و به وضعیت مطلوبی در نوسازی بافتهای فرسوده رسیم.

جعفری با بیان این که حجم عملیاتی هایی که در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده در دو سه سال اخیر پایتخت انجام شده قابل توجه است گفت: در نوسازی بافتهای فرسوده نگاه ما نگاهی اجتماعی است و قصد داریم با افزایش مشارکت شهروندان نوسازی بافت های فرسوده را رونق بخشیم.

این در حالی است که در دو سال گذشته بودجه سازمان نوسازی به دلیل انتقاد اعضای شورای شهر به عملکرد این سازمان به تصویب نرسیده ودر سال گذشته تنها بودجه هزینه ای دو، دوازدهمی این سازمان به تصویب رسید.

 

 

 

    نظرات