همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب برگزار می شود

همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب برگزار می شود

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب ۲ لغایت ۴ اسفند ماه ۱۳۹۰ در حوزه مهندسی آب و هیدرولوژی توسط مرکز بین المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی و تحت حمایت سیویلیکا در یزد برگزار می شود.

محورهای همایش

محور ۱: پایداری سیستم های سنتی مدیریت منابع آب و چگونگی تطبیق با تغییرات محیطی

الف – پایداری نظام های سنتی مدیریت منابع آب و توانایی رویارویی با چالش هایی چون تغییر اقلیم و امنیت غذایی

ب- دانش سنتی در مدیریت منابع آب به عنوان منبع الهامی جهت ارتقاء خلاقیت

ج- نشانه‌های پایداری نظام های بهره برداری و سازه‌های تاریخی آبی

د- تعادل منابع آب در سطح حوضه‌ها

ه- نحوه انطباق با موضوعات جدید و پاسخ به چالش ها با استفاده از دانش سنتی (مطالعات موردی تاریخی)

و- نقش قراردادهای تاریخی در زمینه‌ی مدیریت رودخانه‌های بزرگ و آب های زیرزمینی فرامرزی

ز- روش های سنتی جهت پیش بینی و پایش با تاکید بر مدیریت سیل و خشکسالی

محور ۲: تجربیات سنتی در زمینه مشارکت جامعه در مدیریت منابع آب

الف- نقش مدیریت سنتی آب در مشارکت مردمی و سطوح تصمیم گیری مدیریت منابع آب

ب- ساز و کارهای مدیریتی و مشارکت مردمی در مدیریت سیستم‌های تاریخی آبی

ج- نظام های سنتی مالی و قیمت گذاری در زمینه‌ تولید و عرضه‌ آب و تجربیات موفق بازار سنتی آب

ه- درس هایی از نظام های مدیریت سنتی آب در برقراری تعادل میان تولید و عرضه‌ کارآمد آب

و- نقش زنان در تولید، توزیع، بهره‌برداری و مدیریت آب

ز- نظام های سنتی تقسیم آب و نقش آنان در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

محور۳: نقش فرهنگ در مدیریت منابع آب

الف- اخلاق آب در نظام های مدیریت منابع آب

ب- آموزه های دینی در زمینه مدیریت منابع آب

ج- دیدگاه اسلام در تقسیم و توزیع عادلانه آب

د- فرهنگ و آب

    نظرات