بم سرزمینی که با پیر روزگاران همزاد است

بم سرزمینی که با پیر روزگاران همزاد است

http://www.bananews.irاز جمله سرزمین‌هایی که بی تردید نامش با تاریخ گره خورده و با پیر روزگاران همزاد بشمار می رود، دیار قهرمان پرور و هنر آفرین بم است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بم خطه‌ای است، که سینه‌اش از راز و رمزهای زمانه سرشار و صفحات تاریخش از مردانگی و سخت کوشی‌های مردمانش مشحون است اگرچه عده‌ای برآنند که قدمت بم را از روی ارگ تاریخی اش باید محاسبه کرد و پیشینه آن را به دو هزار سال قبل رسانید اما واقعیت این است که بم قدمتی بیش از اینها دارد.

اگرچه حادثه دلخراش زمین لرزه داغی بر دل‌های ایرانیان گذاشت و جهان را تحت تاثیر قرار داد و زیان‌های قابل توجهی به بار آورد اما بم سرزمینی نیست که به این آسانی خود را بدست نسیان و فراموشی بسپارد و نامش را از صفحه تاریخ محو سازد.

بم قبل از زلزله پنجم دی‌ماه ۱۳۸۲ پر شکوه ترین مواریث فرهنگی و آثار تاریخی را در خود جمع کرده بود، مجموعه گرانقدری چون ارگ بم با بیش از دو هزار سال سابقه تاریخی، خانه های قدیمی، کاروانسراها، بازارها، مساجد و قلعه‌های متعدد که بم را به صورت یکی از قطب های گردشگری ایران بلکه جهان قرار داده بود در این میان و با توجه به اهمیت ارگ بم به عنوان بزرگترین مجموعه خشتی جهان، کار بازسازی و احیاء این اثر گرانقدر شروع شده و همچنان ادامه دارد.

مساجد و بقاع متبرکه بم از دیگر پتانسیل‌هایی است که خیل عظیمی از گردشگران داخل و خارج استان را به سوی خود سوق می‌دهد شامل بقعه امام زاده اسیری، بقعه عبدالمومن کمشکی مشهور به عباسعلی، بقعه امام زاده زید، زیارتگاه سید شمس الدین بم و...می شود.

یکی از مجموعه‌های افسانه‌های و بزرگترین بنای خشتی جهان، ارگ بم است که بر فراز تپه‌ای سنگی و در زمینی به مساحت بیش از۲۰۰هزار مترمربع بنا شده است.

سینه این پیر سپید موی تاریخ، گنجینه اسرار و سرشار از راز و رمزهای بی شمار است، وقایعی که در این مجموعه اتفاق افتاد بعضاً هریک خود مقطع تاریخ شد و مسیر زمانه را تغییر داد.

شهربم تا اواخر قرن ششم هجری شهری بزرگ و پررونق بود و ارگ شارستان و حکومتی شهر را تشکیل می‌داد، در این زمان درگیری‌های شاهزادگان سلجوقی بر سر رسیدن به قدرت و حمله وحشیانه غزها به را ویران ساخت، سرانجام در قرن نهم جمعیت باقیمانده بم ویران، به دستور حکام تیموری با ارگ منتقل شدند و از اینجا ارگ بافت فعلی را بدست آورد و برخی بناهای تازه در آن احداث شد و تا کمتر از ۲۰۰ سال قبل مسکونی بود.

ارگ بم شمال قسمت‌هایی چون بخش عامه نشین، قسمت نظامی و حاکم نشین، برج‌ها، چاه‌ها، بازار، مسجد، زورخانه، محله جهودها، خانه غرب ساباط و... می‌شود.

ایسنا

    نظرات