همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

http://www.bananews.ir/همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)، سوم خرداد ماه ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و تحت حمایت رسمی س برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اهداف این همایش عبارتند از بررسی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور حل چالش‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها، استفاده بهینه و پایدار از فرصت‌ها، بررسی مسائل حقوقی حوضه‌های مبدأ و مقصد با تأکید بر مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار و عدالت اجتماعی.

علاقه مندان به ارائه مقالات خود در این همایش ملی، می توانند اصل مقالات خود را تا ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۱ در یکی از محورهای زیر به دبیرخانه ارسال نمایند:

  • ابعاد فنی و اجرایی

  • چالش‌های زیست محیطی

  • تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

  • اثرات آبخیزداری و حفاظت خاک بر انتقال آب بین حوضه‌ای

  • تغییر اقلیم، کمبود منابع آب و اثرات آن بر انتقال آب بین حوضهای

  • جایگاه انتقال آب بین حوضه‌ای بر منافع ملی با رویکرد توسعه پایدار

  • مدیریت یکپارچه منابع آب و طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای

  • ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی

[اطلاعات کامل کنفرانس]

    نظرات