الزام حضور نماینده آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک در کمیسیون راه روستایی

الزام حضور نماینده آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک در کمیسیون راه روستایی

http://www.bananews.ir/معاون راه روستایی وزیر راه وشهرسازی گفت :حضور نماینده آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک در کمیسیون موقت پروژه های راه های روستایی در سال جاری الزامی است و این مهم در اجرای کیفی پروژه ها پیگیری می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سید حسن میرشفیع این مطلب را در دیدار با کامران رحیم اف مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بیان داشت .

وی افزود: با رعایت کنترل کیفی پروژه ها در راه های روستایی،راه های آسفالته ای با حداقل عمر چهار سال به بالا خواهیم داشت .

میرشفیع که به منظور هم اندیشی وبررسی وضعیت کنترل کیفی راه های روستایی کشور به دیدار رحیم اف آمده بود ،خواهان همکاری بیش از پیش آزمایشگاه در امر بهبود کیفیت راه ها شد .

معاون راه روستایی وزارت راه و شهرسازی در این دیدار گفت : یکی از مهمترین اهداف این معاونت در سال جاری ، اجرای پروژه های با کیفیت بالاتر است.

میرشفیع ضمن تشریح وضعیت پروژه های راه های روستایی که در دست اقدام قرار دارد، فعالیتی مضاعف را بیش از پیش توسط آزمایشگاه در امر بهبود کیفیت راه ها خواستار شد.

معاون وزیر راه وشهرسازی در ادامه گفت: به منظور داشتن راه هایی با کیفیت بهتر در نظراست در سال جاری کلیه کارخانجات آسفالت که با این معاونت قرار داد دارند، از سوی شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک مورد بازدید و ارزیابی قرارگیرند.

 

 

    نظرات