افزایش صدور پروانه ساخت در بافتهای فرسوده پایتخت

افزایش صدور پروانه ساخت در بافتهای فرسوده پایتخت

http://www.bananews.ir/مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری شهرداری تهران از افزایش صدور پروانه ساخت در بافتهای فرسوده طی سالهای اخیر خبر داد و گفت: در طرح تفصیلی جدید نیز بر لزوم توجه به بافتهای فرسوده و ضرورت ساماندهی و احیای آن تاکید شده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مجید پاکساز با اشاره به برنامه طرح تفصیلی جدید برای ساماندهی بافتهای فرسوده گفت: در سالهای گذشته اقدامات بسیار خوبی زمینه بافتهای فرسوده انجام شده و افزایش چشمگیری در روند صدور پروانه ساخت در محدوده بافتهای فرسوده وجود داشته است.

وی با تاکید بر تاثیر تسهیلات اعمال شده در زمینه بافتهای فرسوده اظهار کرد: در طرحهای توسعه شهری جدید، ساماندهی بافتهای فرسوده، پیش بینی تجهیزات و تاسیسات شهری مورد نیاز و ارتقای کیفیت مدیریت شهری پیش بینی شده است .

مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری شهرداری تهران با تاکید بر ضرورت حمایتهای مالی و فراهم کردن خدمات شهری در مناطق دارای بافت های فرسوده تصریح کرد: هرچند سیاستهای تشویقی در این زمینه پیش بینی شده اما باید حمایتهای مالی صورت گرفته و همچنین خدمات شهری مورد نیاز در مناطق فرسوده نیز در نظر گرفته شود تا انگیزه لازم برای استقرار جمعیت در این محدوده ها بالا رود.

به گفته وی طرح تفصیلی جدید براین موضوع تاکید دارد تا با پیش بینی، ساماندهی و ارتقای خدمات در بافتهای فرسوده، از جمله شبکه راهها، فضای سبز و... انگیزه ساخت و ساز در این محدوده بالا رود.

 

 

    نظرات