نقشه های رسوب شناسی خلیج فارس تهیه شد

نقشه های رسوب شناسی خلیج فارس تهیه شد

http://www.bananews.irنقشه های رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبات بستر دریا تا مرز آبی خلیج فارس از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با هدف شناسایی منابع و عناصر اقتصادی تدوین شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) نقشه های رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبات سطحی تا مرز آبی خلیج فارس در مقیاس یک میلیونیم با ۴۰ لایه اطلاعاتی شامل وضعیت اندازه ذرات رسوبات و نحوه توزیع عناصر مختلف در رسوبات تهیه شد.

تهیه این نقشه با هدف توزیع عناصر رسوبات خلیج فارس، شناسایی منابع و عناصر و فلزات اقتصادی موجود در رسوبات دریایی و شناسایی مناطق دارای آلاینده های زیست محیطی انجام شد.

در این نقشه‌ ها نحوه توزیع و غلظت عناصر سنگین در رسوبات بستر خلیج فارس و همچنین مناطقی از خلیج فارس که دارای آلودگی فلزات سنگین به دلیل فعالیت های نفتی، صنعتی و فاضلابهای شهری مشخص شده است.

 

    نظرات