ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

http://www.bananews.ir/ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، آبان ماه ۱۳۹۱ توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) از پژوهشگران و علاقه مندان دعوت می شود، اصل مقالات خود را جهت ارائه در این همایش تخصصی، تا ۳۱ تیرماه ۱۳۹۱ به دبیرخانه ارسال نمایند. محورهای تخصصی همایش عبارتند از:

 • آب و فاضلاب:

  • تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی (سیستم ها و فرآیندها)

  • تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

  • راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی

  • مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی

  • استانداردهای کیفی آلودگی آب (حدود مجاز آلاینده های خطرناک)

  • استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده

  • تصفیه (تثبیت) لجن های حاصل از تصفیه آب و فاضلاب

  • دفع و استفاده مجدد از پساب

  • دفع و استفاده مجدد از لجن

 • خاک و پسماند

  • شناسایی و پایش آلاینده های خاک

  • حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی، حرارتی و ...

  • استانداردهای حد مجاز آلاینده ها در خاک

  • مدیریت پسماند (جمع آوری، کاهش از مبداء، دفع، دفن، بازیافت، کمپوست و ... )

  • مکان یابی، طراحی و اجرای محل دفن بهداشتی و مهندسی پسماندها (لندفیل)

  • زباله سوزی و پسماندهای ویژه

 • هوا و صوت:

  • پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و سیار

  • شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی و الکترومغناطیسی

  • شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی

  • استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار

  • ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا

  • مدل سازی انتشار آلودگی هوا از منابع ثابت و متحرک

 • محورهای ویژه:

  • فن آوریهای نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

  • به کارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی (نانو فیلترها)

  • فن آوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع

  • کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی

  • کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها

  • کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست

  • روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار (POPs)

  • بررسی مدلهای ریاضی و نرم افزاری پخش آلاینده ها

  • کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی

  • استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک

  • زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها

  • شناسایی و کنترل آلودگی های ناشی از معادن کشور

  • نقش مهندسی محیط زیست در انجام موثر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها (EIA)

  • محیط زیست و فناوری اطلاعات

  • محیط زیست و دولت الکترونیک

  • روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی

  • روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست

  • ارزش گذاری اقتصادی عملکرد زیست محیطی صنعت

  • بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی

  • الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی

[اطلاعات کامل کنفرانس]

  نظرات