تغییرات جدید برای ثبت‌نام مسکن مهر

تغییرات جدید برای ثبت‌نام مسکن مهر

http://www.bananews.ir/در حالی که در روز‌های اخیر شاهد آغاز ثبت‌نام مسکن مهر پردیس بوده‌ایم، در دستور‌العمل ثبت‌نام جدید آن شاهد اضافه شدن و حذف برخی مواد و تبصره‌های ثبت‌نام شده‌ایم.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در حالی که مسکن مهر در کشور با هدف تامین مسکن برای مردم و کنترل بازار آن اجرا شده‌ است، باید گفت شرایط و دستورالعمل ثبت‌نام آن از همان ابتدا قشر کم درآمد جامعه را مخاطب قرار داده‌ است. قشری از جامعه که به عقیده کارشناسان تاثیر چندانی بر بازار مسکن ندارند.

شرایط و دستوالعمل ثبت‌نام این واحدها از سوی دولت به‌گونه‌ای تنظیم شده‌ است که مخاطبان اصلی مسکن مهر در درجه اول افراد متاهل یا سرپرست خانوار باشند، که در صورت تاهل واحد صرفا به نام سرپرست مرد می‌شود.

این در حالی است که زنان خود سرپرست اعم از مجرد، مطلقه یا بیوه تنها در صورتی می‌توانند متقاضی مسکن مهر باشند که ۳۵ سال قانونی از عمر آنها گذشته‌ باشد.

مدیرعامل شهر جدید پردیس درباره تبصره یک ماده یک دستورالعمل ثبت نام مسکن‌های مهر پردیس مبنی بر اینکه زنان خودپرست و مجرد یا مطلقه یا بالای ۳۵ سال می‌توانند جزو متقاضیان مسکن‌های مهر باشند، معتقد است: این موضوعی است که قانون تعیین کرده و قطعا هدف از آن نیز تشویق افراد به ازدواج است.

البته در روزهای آتی که ثبت‌نام مسکن مهر پردیس آغاز شده‌ است در دستورالعمل ثبت آن به نکاتی دیگری هم بر می‌خوریم که جای تعجب دارد، به‌طور مثال در فرم ثبت‌نام، متقاضی باید یکی از قبوض آب، برق یا گاز را که به نام خود است را ارائه کند، بر این اساس این شبهه ایجاد می‌شود که متقاضی که تاکنون تسهیلات مسکن دولتی را دریافت نکرده‌، فاقد مسکن یا زمین مسکونی ملکی بوده و قبلا از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده است، چه‌طور ممکن است قبض آب، برق یا گاز به نام خود داشته‌ باشد.

بر اساس این گزارش، در این دوره از ثبت‌نام مسکن مهر، متقاضیان با دستور‌العمل‌های جدیدتر و شرایط بعضا سخت‌تری مواجه شده‌اند. به عنوان مثال دارا بودن حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر پردیس و تهران از جمله شرایط جدیدی است که به گفته خود مسئولان در راستای هدایت جمعیت شهر تهران به پردیس اتخاذ شده‌ است.

همچنین شرط نخبگان علمی با ارائه معرفی نامه از بنیاد نخبگان کشور نیز در دستورالعمل ثبت‌نام مسکن مهر پردیس به چشم نمی‌خورد.

بر این اساس شرایطی نظیر ارائه حکم کارگزینی متقاضی، فیش آب و برق محل سکونت فعلی متقاضی به نام خود او، سرکوپن یا گواهی محل تحصیل فرزند متقاضی، دفترچه یا شناسنامه متولد که بتواند شرط حداقل پنج سال سابقه سکونت را احراز کند، از جمله شرایط ثبت‌نام است.

علاوه‌ بر این پاسخ استعلام از ثبت اسناد املاک نیز جزو شروط ثبت‌نام است.

بنابراین در این دوره از ثبت‌نام مسکن مهر شاهد افزوده ‌شدن برخی از مواد جدید و حذف یکسری از موارد قبلی در دستو‌العمل ثبت‌نام مسکن مهر بوده‌ایم، بر این اساس به عقیده متقاضیان مسکن مهر به ویژه مسکن مهر پردیس شرایط دشوارتر شده و به خصوص لحاظ کردن داشتن حداقل ۳۵ سال برای متقاضیان زن خود سرپرست از جمله مواردی است که دلیل لحاظ کردن آن نمی‌تواند صرفا ترغیب جوانان به ازدواج باشد.

 

    نظرات