سلامت ساکنان آینده مسکن مهر کرج در معرض خطر

سلامت ساکنان آینده مسکن مهر کرج در معرض خطر

http://www.bananews.ir/مرکز دفن زباله کرج در نزدیکی محل احداث واحدهای مسکن مهر این منطقه قرار دارد که این امر، سلامت ساکنان آتی این واحدهای مسکونی را تهدید می کند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، یکی از بزرگ ترین مراکز احداث مسکن مهر کشور در کرج قرار گرفته و این منطقه در آینده، تعداد قابل توجهی از متقاضیان داشتن واحدهای مسکن مهر را در خود جای می دهد.

تعداد قابل توجهی واحد مسکونی مهر در منطقه یادشده احداث شده و به بهره برداری می رسد و به موازات این امر لازم است همه شرایط لازم برای زندگی متقاضیان مسکن مهر و خانواده های آنها در این واحدها فراهم شود.

یکی از مهم ترین نیازها در زندگی، بهره مندی از حقوق زیست محیطی است که این امر اهمیت فراوانی دارد و لازم است ساکنان آتی واحدهای مسکونی مهر نیز از این حقوق بهره مند شوند.

این درحالی است که واحدهای مسکن مهر کرج در منطقه ای نزدیک به واحد دفن زباله به نام حلقه دره قرار گرفته اند و این مرکز دفن زباله، همه استانداردهای مربوطه لازم را ندارد و مشکلات زیست محیطی ایجاد می کند.

گذشته از مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت مرکز دفن زباله حلقه دره، نزدیک بودن این مرکز به منطقه مسکن مهر کرج، سلامت ساکنان آتی این منطقه را با خطر و مشکل مواجه خواهد کرد.

انتقال مرکز دفن و ایجاد محل جدید اعتبار قابل توجهی نیاز دارد

یکی از بهترین راهکارها در این خصوص، انتقال مرکز دفن زباله کرج از مرکز حلقه دره و ایجاد محل جدید برای دفن است درحالی که این امر اعتبار قابل توجهی نیاز دارد و باید برای تامین آنها اقدام شود.

شهرداری کرج به این امر توجه داشته و به دنبال پیگیری های انجام شده، مقرر شد که اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی برای این امر در اختیار شهرداری کرج قرار گیرد درحالیکه این امر تاکنون محقق نشده است.

شهردار کلانشهر کرج در این خصوص گفت: در زمان انتخاب محل ساخت واحدهای مسکن مهر به این امر کم توجهی شده که این محل در فاصله نزدیک محل دفن زباله حلقه دره ساخته شده است.

آقازاده ادامه داد: روزانه هزار و ۱۰۰ تن زباله در کرج تولید می شود و فعلا برای دفن این میزان زباله باید آنها را به مرکز دفن حلقه دره ببریم.

وی گفت: حدود ۳۰ سال است که زباله در مرکز دفن حلقه دره دفن می شود و بسیاری از زمینه های لازم برای استاندارد بودن شرایط دفن زباله و پسماند در این محل فراهم نیست.

آقازاده افزود: به دنبال این امر، دفن زباله در مرکز دفن حلقه دره، برخی از مشکلات زیست محیطی را به همراه دارد و این مرکز آلوده است.

اجرای طرح مرکز مسکن مهر باید همراه با ملاحظات زیست محیطی باشد

شهردار کرج ادامه داد: اجرای طرح مرکز مسکن مهر باید همراه با ملاحظات زیست محیطی باشد و در انتخاب محل اجرای آن، همه امور ضروری زیست محیطی در نظر گرفته شود.

وی گفت: حدود ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در کرج در فاصله نزدیکی از مرکز دفن حلقه دره ساخته شده و پس از ساکن شدن جمعیت در این واحدها این جمعیت گرفتار مشکلات زیست محیطی می شوند.

آقازاده افزود: امیدواریم اعتبار مناسب و کافی برای انتقال مرکز دفن حلقه دره در اسرع وقت تامین شود تا بتوانیم این مرکز را منتقل کنیم و آلودگی های زیست محیطی کمتری ایجاد شود.

وی گفت: لازم است اعتباراتی که قرار است به شهرداری کرج در راستای اجرای طرح ها برای کمک به حفاظت محیط زیست داده شود، به موقع تخصیص یابد تا بتوانیم اقدامات لازم برای انتقال این مرکز را انجام دهیم.

شهردار کلانشهر کرج ادامه داد: قرار بود اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی به شهرداری کرج برای ایجاد یک مرکز مناسب و استاندارد دفن زباله کرج داده شود اما تا کنون این اعتبار تخصیص نیافته است.

اگر همین امروز هم اعتبار داده شود، تکمیل اقدامات چندسال طول می کشد

وی گفت: البته ممکن است نتوانیم مرکز کنونی یعنی مرکز دفن زباله حلقه دره را در یک مرحله به مرکز جدید انتقال دهیم و این امر به مرور صورت خواهد گرفت ضمن اینکه اگر همین امروز هم این اعتبار به شهرداری داده شود، چند سال برای تکمیل اقدامات مربوطه طول می کشد.

آقازاده ادامه داد: شعار دادن، جوابگوی عملی شدن امر انتقال مرکز دفن حلقه دره نیست و باید در این خصوص به کمک تامین و تخصیص اعتبارات، اقدامات عملی انجام شود تا پیگیری ها نتیجه دهد.

وی افزود: تامین اعتبار برای امر یادشده در توان شهرداری کرج نیست و این شهرداری، اقدامات مهمتری دارد و لازم است اعتبار یادشده از سوی دستگاه هایی که باید آن را تامین کنند، تامین شود.

شهردار کلانشهر کرج گفت: اگر شهرداری کرج بخواهد این ۵۰ میلیارد تومان را تامین کند، باید پروژه های عمرانی این کلانشهر را تعطیل کند که این امر، امکان پذیر نیست.

آقازاده اظهار امیدواری کرد: اعتبار مناسب و کافی برای انتقال مرکز دفن حلقه دره در اسرع وقت تامین شود تا بتوانیم این مرکز را منتقل کنیم و آلودگی های زیست محیطی کمتری ایجاد شود.

وی افزود: میزان روزانه زباله تولیدی کرج، هزار و ۱۰۰ تن است و در صورت عدم تامین اعتبار وعده داده شده برای انتقال مرکز دفن حلقه دره و ایجاد مرکز جدید، مجبور می شویم که این میزان زباله را همچنان در حلقه دره دفن کنیم.

شهردار کلانشهر کرج ادامه داد: ادامه دفن این میزان زباله، آلودگی های زیست محیطی خاص خود را به همراه دارد که باید به این امر توجه کافی داشته باشیم.

آقازاده افزود: اگر اعتبار یادشده در اسرع وقت در اختیار شهرداری کرج قرار نگیرد، شهرداری نمی تواند اقدامات لازم برای انتقال مرکز دفن زباله و ایجاد مرکز جدید را فراهم کند که این امر بسیار قابل توجه است.

در صورت فراهم نشدن به موقع اعتبار لازم، شهرداری مسئول عواقب نخواهد بود

وی گفت: در صورت در اختیار نداشتن به موقع اعتبار لازم برای امر یادشده، ممکن است در آینده مشکلات جدی برای سلامتی ساکنان آتی واحدهای مسکونی مهر کرج ایجاد شود و در این حالت، شهرداری، مسئول عواقب نخواهد بود.

با توجه به این امر، لازم است همه دستگاه های ذیربط در تعامل و همکاری با یکدیگر تلاش کنند تا اعتبار مورد نیاز یادشده در اسرع وقت در اختیار شهرداری کرج قرار گیرد تا این شهرداری، فعالیت های لازم برای ایجاد مرکز جدید دفن زباله کرج را در اسرع وقت فراهم کند.

همان گونه که شهردار کرج اشاره کرد، در صورت در اختیار نداشتن اعتبار لازم برای امر یادشده به صورت به موقع، ممکن است در آینده مشکلات جدی برای سلامتی ساکنان آتی واحدهای مسکونی مهر کرج ایجاد شود.

امید است دستگاه های ذیربط به گونه ای عمل کنند که قبل از بروز مشکلات جدی برای سلامتی ساکنان آتی مسکن مهر البرز، همه تمهیدات لازم اتخاذ شود تا بتوانیم از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنیم.

این امر مستلزم این است که همه دستگاه های ذیربط از همین امروز برای تخصیص اعتبار یادشده تلاش کنند و این امر به آینده موکول نشود.

گزارش: لعیا آراسته- مهر

 

 

 

    نظرات