رفع نگرانی از ورود آلودگی به ساختمان با پا دریهای دوستدار محیط زیست

رفع نگرانی از ورود آلودگی به ساختمان با پا دریهای دوستدار محیط زیست

www.BanaNews.irهمه پادری ها در مقابل در تمام خانه ها با هدف تمیز کردن کفشها گذاشته شده اند، اما در نهایت آنها خودشان کثیف می شوند و هر از گاهی باید یک پادری جدید جایگزین آنها کرد، اما پادریهای دوستدار محیط زیست جدید همیشه خود پاکیزه و تمیز می مانند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) پادری دوست دار محیط زیست که توسط پایونیا فوروکوکی طراحی و تولید شده با استفاده از پدهای جاذب که کثیفی کفشها را جذب می کند، خود را نیز پاکیزه نگاه می دارد.

پدهای جاذب به کار رفته در این پادری وقتی که حسگر نزدیک شدن یک نفر را تشخیص می دهد به کار می افتد و کاربر به سادگی روی پادری رفته و کفشهای خود را تمیز می کند.

این توقف روی پادری موجب می شود که هرگونه کثیفی در قسمت زیری کفش وجود دارد از بین برود و به صورت بالقوه می تواند به کاهش هزینه های نظافت ساختمانی نیز کمک کند.

این پادری هیچ نصب دشواری هم نیاز ندارد و پس از خریداری به سادگی در محلی که می خواهید قرار می گیرد به نحوی که حسگر در محلی قرار می گیرد که رفت و آمد بیشتری از آن سو انجام می شود.

این سیستم کلی دربرگیرنده یک پادری، تمیز کننده، لوله های پلاستیکی، شیبهای جلو وعقب و یک حسگر است.

 

 

    نظرات