هوای پایتخت از ابتدای امسال ۶۰ روز سالم را سپری کرده است

هوای پایتخت از ابتدای امسال ۶۰ روز سالم را سپری کرده است

http://www.bananews.ir/مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: تهران از ابتدای سال جاری تا کنون ۶۰ روز را با هوای سالم و ۳۷ روز را با هوای ناسالم سپری کرده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) رسول علی اشرفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون هیچ روزی هوای پایتخت در شرایط پاک نبوده است افزود: در سال ۹۰ در همین مدت هوای تهران ۵۸ روز در شرایط ناسالم و ۳۹ روز در شرایط سالم بوده است.

به گفته وی، در سال ۹۱ هوای تهران از نظر آلاینده منواکسید کربن تا کنون ۹۵ روز پاک و دو روز سالم راسپری کرده در حالیکه سال گذشته در همین مدت پایتخت ۹۶ روز پاک و یک روز ناسالم را گذرانده بود.

اشرفی پور اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون پایتخت از نظر آلاینده ازن ۸۲ روزدر شرایط پاک و یک روزدر شرایط سالم قرار داشته این در حالیست که در سال گذشته در همین مدت ۷۴ روز در شرایط پاک و ۲۳ روز در شرایط سالم بوده است.

مدیرکل محیط زیست استان تهران تصریح کرد: سال ۹۱ هوای تهران از نظر آلاینده دی اکسید نیتروژن ۶۵ روز در شرایط پاک و ۳۲ در شرایط سالم بوده در حالیکه تعداد روزهای پاک از نظر این آلاینده در سال ۹۰ برابر ۷ روز و تعداد روزهای سالم ۹۰ روز بوده است.

وی افزود: هوای پایتخت در سال جاری تا کنون و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تمام روزها را از نظر آلاینده دی اکسید گوگرد در شرایط پاک سپری کرده است.

اشرفی پور یادآور شد: هوای تهران به لحاظ ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون در سال جاری تا کنون ۲۳ روز در شرایط پاک ، ۶۸ روز در شرایط سالم ، ۵ روز در شرایط ناسالم و ۱ روز در شرایط بسیار ناسالم بوده در حالیکه در سال گذشته در همین مدت از نظر این آلاینده هوای تهران ۱۶ روزپاک، ۷۲ روز سالم، ۶ روز ناسالم و ۳ روز بسیار ناسالم را سپری کرده است.

مدیرکل محیط زیست استان تهران اظهار داشت: هوای پایتخت در سال۹۱ تا کنون از نظر آلاینده ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون ۶۰ روز در شرایط سالم و ۳۷ روز در شرایط ناسالم قرار داشته در حالیکه در سال گذشته در مدت مشابه به لحاظ این آلاینده هوای تهران ۳۹ روز سالم، ۵۶ روزناسالم و ۲ روز بسیار ناسالم را گذراند.

 

 

    نظرات