بهانه‌ای برای ارتکاب به تخلف ساختمانی وجود ندارد

بهانه‌ای برای ارتکاب به تخلف ساختمانی وجود ندارد

http://www.bananews.ir/معاون شهردار تهران گفت: طرح تفصیلی چون که مقررات ساخت‌وساز را به صورت شفاف در اختیار مالکان روی سایت شهرداری گذاشته، آمادگی اولیه برای تخلف ساختمانی در شهر تهران به طور قابل توجهی کاهش یافته به این معنی که عمده تخلفاتی که در گذشته، ندانسته انجام می‌شد و سازنده‌های متخلف، استدلال «ندانستن» را بهانه تخلف عنوان می‌کردند، از این به بعد بهانه‌ای برای ارتکاب به این تخلفات ندارند.

علیرضا جاوید افزود: توزیع مناسب کاربری‌های متنوع در پهنه‌های طرح تفصیلی از سرعت تخلفات ساختمانی می‌کاهد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان این جمله اظهار کرد: توزیع و عرضه مناسب کاربری‌ها در پهنه‌های مختلف طرح تفصیلی، از تمرکز کاربری‌های متفاوت در یک منطقه خاص جلوگیری می‌کند و این موضوع تاثیر عینی طرح تفصیلی بر روند تخلفات ساختمانی ناشی از تراکم و تغییر کاربری محسوب می‌شود.

علیرضا جاوید معاون شهردار تهران در گفت و گو با دنیای اقتصاد در خصوص تاثیر عینی اجرای طرح تفصیلی جدید بر روند تخلفات ساختمانی گفت: طرح تفصیلی مبنای صدور مجوز و پروانه ساختمانی است و فرآیند اجرای ساختمانی نیز با نظارت کارشناسان اداره‌های شهرسازی تهران انجام می‌شود با توجه به اینکه در طرح تفصیلی توزیع مناسب کاربری‌ها از تمرکز کاربری‌های یکسان در یک منطقه جلوگیری کرده، توانسته با عرضه مناسب تر در عموم پهنه‌ها از تخلفات تغییر کاربری بکاهد.

مغایرت‌های طرح تفصیلی را رفع کنید

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تا پایان تیرماه به شهرداران مناطق فرصت داد تا براساس پهنه‌بندی‌های جدید در طرح تفصیلی مغایرت‌های احتمالی طرح با طرح جامع را رفع کنند.

بر اساس گزارش سایت اطلاع‌رسانی سازمان نوسازی شهرداری تهران، علیرضا جاوید معاون شهردار با اشاره به طرح تفصیلی جدید اظهار کرد: ارتقای تراکم پایه مالی از ۱۲۰ به ۱۸۰ درصد به مناطق جنوبی تهران اختصاص یافته است. بر همین اساس بررسی پهنه بندی جدید و رفع مغایرت های احتمالی طرح تفصیلی با رویکرد کارشناسی از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که باید تا پایان تیرماه از سوی مناطق انجام شود و گزارش‌ها به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ارسال شود.

 

 

 

    نظرات